چهار نفر بودند که اسمشان اینها بود:هیچ کس... همه کس...هر کسی و یک کسی!!!تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

کار مهمی در پیش داشتند و همه مطمئن بودند که یک کسی این کار را به انجام میرساند!تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

هر کسی میتوانست این کار را انجام دهد اما هیچ کس این کار را نکرد!

 یک کسی عصبانی شد چرا که این کار کار همه کس بود!تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 اما هیچ کس متوجه نبود که همه کس این کار را نخواهد کرد!

سرانجام این داستان این طوری تمام شد که:

هر کسی یک کسی را سرزنش کرد که چرا هیچ کس کاری نکرد!

همه کس میتوانست انجام دهد!!تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

 تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۹ | ۱۰:۵۱ قبل از ظهر | نویسنده : زیبا(مدیر) |